Tečka mezi hodinami a minutami

July 21, 2014

Reading time ~1 minute

Dlouho jsem si myslel, že je to chyba, ale hodiny a minuty se, na rozdíl od např. angličtiny, opravdu oddělují tečkou (8.10 – osm hodin a deset minut).

Tedy, ČSN 01 6910 (bod 7.6) nařizuje používání dvojtečky, ale tato norma je považována za zastaralou.

Tak jen takto krátce.

Aktualizace 25. 7. 2014: Kontaktoval mne Petr Lozan z Ústavu pro jazyk český a upozornil na to, že výše zmíněná revize ČSN 01 6910 z roku 2007 bude 1. srpna 2014 nahrazena novou revizí z 1. července tohoto roku. Tato revize stanovuje používaní tečky, ale dovoluje i zápis s dvojtečkou. Více k revizi zde (zápisu času jako denní doby se věnuje otázka č. 19 a 20).

Porno

Sex jako by byl dnes vše. Ale ne ten pravý, dávající spíše než přijímající, milující, ne-pouze-fyzický sex — _porno_.Porno je (v růz...… Continue reading

Jak jsem se mýlil v Colemaku

Published on March 03, 2015

10 000 scrobblů!

Published on October 22, 2014