Pár typografických rad

May 11, 2013

Reading time ~5 minutes

Poměrně hodně často se často setkávám se špatnou typografií. Celkem mne to štve, a proto jsem se rozhodl věnovat tento (a možná i další) blogpost právě správné typografii.

Mezery

V mezerách se velmi často chybuje, proto jimi začnu. Interpunkční znaménka jako tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník atd. těsně (bez mezery) přiléhají k předchozímu slovu a za sebou mají mezeru.

Příklad věty, kterou jsem právě vymyslel.

Stejně tak patří mezery i do data.

30. 1. se stalo určitě něco velkého. nebo 30. ledna se stalo určitě něco velkého.

Ale pozor! Strojové datum (zpravidla s nulami) se zapisuje bez mezer.

Den 11.09.2001 se navždy zapsal do dějin.

Mezery se dělají též u řadových číslovek, dělení tisíců, poměrů, matematických operací a před závorkou.

51. nejčastější jméno v ČR je Denisa. Mám 10 000 Kč. Mapa má měřítko 1 : 300.1 + 1 = 2.

Miloš Zeman (Prezident ČR) navštívil korunovační klenoty ve výborné kondici.

Nakonec nesmím zapomenout říci, že v některých případech (třeba za předložkou) se hodí použít pevnou mezeru. Ta lze ve Windows napsat pomocí Alt + 0160.

Tečky

Další věc, ve které se často chybuje, jsou tečky. Při nedokončené myšlence, zámlce či přerývané řeči se preferuje použití výpustky, ale lze použít i obyčejné tři tečky. Co se ale určitě nesmí je použití více (či 2) teček. Za výpustku (nebo tři tečky) se tečka ukončující větu nedává. Mezi tečky se mezery nedávají. Pokud je výpustka za slovem, navazuje těsně na něj bez mezery; pokud je před slovem, je od něj oddělena mezerou. Pokud označuje vypuštění části věty či celých vět z většího celku, odděluje se mezerou z obou stran. Výpustka je jeden znak obsahující tři tečky, lze napsat kombinací kláves Alt + 0133. Některé WYSIWYG editory (třeba MS Word) samy mění 3 tečky na výpustku.

Co dodat… (použití výpustky) nebo Co dodat… (použití tří teček)

… a dále je třeba poznamenat, že…

My, občané … věrni všem dobrým tradicím … přijímáme tuto Ústavu.

Pomlčka, spojovník a minus

Ta klávesa, kterou máte vedle shiftu, případně na numerické klávesnici je spojovník, přestože si hodně lidí myslí, že jde o pomlčku. Pomlčka se na české klávesnici nevyskytuje a na Windows jde napsat kombinací kláves Alt + 0150. Pomlčka se používá pro oddělování částí věty (s mezerami na obou stranách), při použití intervalu a vs. (bez mezer).

Vždycky když přijdu ze školy jsem unavený.

Spojovník se používá ke spojování jednoslovných výrazů. Píše se bez mezer.

Vlastním česko-německý slovník. Ulice Horova patří do městské části Krno-Žabovřesky.

Minus se používá v matematice. Na rozdíl od pomlčky či spojovníku je svisle trochu výše. Minus svoji klávesovou zkratku nemá, musíte ho vkládat z charmap či na webu používat HTML entitu −.

Teplota klesla pod −10 °C. 5 + 5 − 5 = 5.

Uvozovky

Možná si myslíte, že na klávesnici máte uvozovky, ale to je také mylná představa. Ve skutečnosti tam máte tzv. ASCII uvozovky, což nejsou ani české uvozovky, ani uvozovky druhého stupně, dokonce ani anglické uvozovky. V češtině se uvozovky prvního stupně píší pomocí znaků a . Ty lze na Windows napsat pomocí klávesové zkratky Alt + 0132 pro úvodní a Alt + 0147 pro koncové. Mezery se samozřejmě dělají před úvodními uvozovkami.

Reklamní kampaň Kofoly měla slogan Když ji miluješ, není co řešit.

Pro druhou úroveň uvnitř uvozovek se používají jednoduché uvozovky ‚ a ‘. Lze je napsat pomocí ALT + 0130 pro úvodní a ALT + 0145 pro koncové.

Říkám vám řekl mi: Řekni jí to!‘“.

Jednotky

V tomto bodě chybují dokonce i velké společnosti. Přitom je to velmi jednoduché. Pokud uděláte před jednotkou (cm, kg, %) mezeru, bere se slovo jako podstatné jméno, pokud ne jde o přídavné jméno. Lepší bude si to ukázat na příkladu:

Je zde sleva 10 % (deset procent). Je zde 10% (desetiprocentní) sleva. Potřebuji dřevo dlouhé 2 m (dva metry). Potřebuji 2m (dvoumetrové) dřevo.

Koncovky -ti

Někdy se setkávám se špatným zápisem například slova patnácti jako 15ti či 15-ti. Obě varianty jsou špatně. Žádné koncovky by se správně používat neměly.

Zúčastnit se může osoba starší 18 let.

Závěr

Doufám, že si z tohoto článku něco odnesete. Jeho napsání jsem věnoval několik hodin. Určitě jsem toho ještě hodně vynechal, tak pokud si na něco vzpomenete a budete se s tím chtít pochlubit, napište to do komentářů, bude vám vděčný. Více o problematice můžete najít třeba na: Wikipedii, Litéra, Česky, typgrafie.wz.cz.

Porno

Sex jako by byl dnes vše. Ale ne ten pravý, dávající spíše než přijímající, milující, ne-pouze-fyzický sex — _porno_.Porno je (v růz...… Continue reading

Jak jsem se mýlil v Colemaku

Published on March 03, 2015

10 000 scrobblů!

Published on October 22, 2014